SANDSØYA

NERLANDSØYA

Øyane som er store nok til å

gå tur på, har turkart og luftfoto med innteikna turstrekar. Dei har også eigen turdel med forslag til turar.

 

 

 

 

 

Alle turane og kva du kan

oppleve under vegs, er godt forklart med foto. Sida til høgre er frå Sandsøya.